לביא

שיח 'ים אלה היו אאל תראב ( אנשי אדמה , ( כפי שכונו שיח'ים שפעלו בתקופת הפצת דת הייחוד הדרוזית . כפריהם , דאמא ואל סאפריה , היו במזרחו של הגליל התחתון באזור תל אדמי וניטשו בידי הדרוזים , מסיבות לא ברורות . המבנה על קבר השיח 'ים הוא רבוע 4 x 4 ) ( 'מ ומקורה בכיפה המסתיימת בבליטת אבן . הוא בנוי אבני גוויל וגזית ואטום משלושת ציריו , והכניסה אליו היא דרך מעבר קשות ממזרח . הכיפה נישאת על קמרונות . צמוד לקיר הצפוני , נמצא ציון הקבר , השייך לשני השיח'ים מאזור אלחמא . מצפון לפתח הכניסה , מבחוץ , יש קבר . יתכן שיש קבר נוסף מדרום לפתח , אך מפולת אבנים מכסה אותו . האתר מוזנח כיום , המבנה מט לנפול ועשבים עולים בקירותיו . הדרוזים אינם נוהגים לעלות אליו לרגל . לדברי שיח' מוופק טריף , יש כוונה לשפץ את האתר ולהכשירו לביקורים .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל