פינת נבי שועיב (קרנת נבי שועיב) בראמה

לפי המסורת הדרוזית נח במקום זה הנביא שועיב וכאן סעד את נפשו בדרכו אל חיטין . שוכרי עראף מציין בספרו על המקומות הקדושים בארץ ישראל , כי בשנת 1910 בערך בנה השיח' הדרוזי סלמאן ח 'טיב אבו רזק מבנה מקומר מעל למקום . נודרי נדרים נהגו לבקרו , וחולים נהגו לישון במקום עד להחלמתם . במלחמת העצמאות נפגע המבנה ונותר ממנו רק הקיר המערבי . המקום לא נזכר בהיסטוריה הדרוזית . לדעת שיח' פרהוד מראמה , השטח היה שייך לאדם שנפטר בלא יורשים וציווה את רכושו לווקף . המקום אינו נחשב לקדוש , אך הציבור מכבד אותו , אבל אינו נודר נדרים במקום .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל