עץ נבי שועיב במע'אר. הדרוזים נהגו בעבר לבקרו לפני עלייתם לרגל לקבר הנביא