כיפת קבר שיחי מוחמד אלענזי, צדיק מהתקופה העותימאנית, בשפרעם