‭.12‬ ציון נבי יעפורי ליד מגידל שמס. לפי אחת המסורות הוא אבו ד'ר אלע'פארי, ממלוויו של הנביא מוחמד