‭.4‬ כיפת קבר שיחי אבו ערוס בגית. אשה נושקת את קיר הקבר המקודש