בית הקברות הצבאי בפקיעין. מצבתו של חלל צה"ל עם כומתות חבריו ליחידה למראשותיו