הקדמה

ספרים רבים נכתבו על המיעוטים בישראל , אך רובם מוקדשים למיעוט הערבי הגדול בארץ וכוללים התייחסות שולית בלבד לדרוזים בישראל . הספרים המעטים העוסקים בדרוזים מתמקדים ברובם בהיבטים חברתיים והיסטוריים , אך עד עתה טרם ראה אור חיבור שעניינו המקומות הקדושים הקשורים לדרוזים . בספרות העוסקת בנושא זה קיימת התייחסות למקומות בודדים בלבד , בעיקר לאתרי עליה לרגל מרכזיים כמו נבי שועיב , נבי סבלאן ונבי יעפורי . בספר זה מובא לראשונה מידע מקיף וחדשני על המקומות הקדושים לדרוזים בישראל . יחודו של החומר בהתייחסות הנרחבת והשיטתית לאתרים הרבים , רובם מקאמים וקברי קדושים , הפזורים בכפרי הדרוזים בצפון . הספר סוקר את דברי ימי הדת הדרוזית , מאפייניה החברתיים ויחסיה עם בני הדתות האחרות . מובא מידע עדכני על מצבם של הדרוזים בישראל כיום , תפרוסת ישוביהם , היבטים כלכליים ודמוגרפיים , חינוך והשכלה ואופי השתלבות הדרוזים במרקם הפוליטי . בהמשך נסקרים המקומות הקדושים לדרוזים בארץ ישראל : בית התפילה הדרוזי ; חגים ועליות לרגל ; סוגי המקומות הקדושים ומאפייניהם ופירוט המקומות הקדושים לדרוזים בארץ לסוגיהם באזורי הארץ השונים : הכר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל