בתי־כנסת קדומים - לקריאה נוספת:

- גדעון פרסטר , בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל , קדמוניות ה , 972 , 18 ו , ענ . 42-38 7 - אשר עובדיה , 00 ו בתי כנסת , עתמול , ספטמבר , 1977 עמי . 5-3 - אשר עובדיה , השפעות גומלין בין בתי כנסת וכנסיות בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית , בתוך בין חרמון לסיני , יד לאמנון , 1971 עמ' . 170-163 - גדעון פרסטר , בתי הכנסת בגליל , בתוך ארצות הגליל , בעריכת אבשלום שמואלי ואחרים , חיפה , 1983 עמי . 256-231 -אריק מאיירס , בתי הכנסת הקדומים בגליל , ספר זאב וילנאי , , 1984 עמי . 262-259 - יורם צפריר , ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , , 'ב הממצא הארכיאולוגי והאמנותי , תשמ"ה , עמ' . 300-285 , 189-165 - אשר עובדיה , רצפות הפסיפס , עתמול , כרך י , ( 59 ) שבט תשמ"ה , עמ' . 16-14 - צבי אילן , ארץ היהודים בגליל העליון , עתמול , ברך י , ( 59 ) שבט תשמ"ה , עמ' . 5-3 - צבי אילן , סקר בתי כנסת קדומים בגליל , ארץ ישראל יט ( ספר אבי יונה , ( בדפוס . - זאב מפראי ( עורך , ( בית הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד , ירושלים תשמ"ו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל