כתובת ארמית מפסיפס בית־הכנסת בציפורי, שנמצא בסמוך לכנסייה הקדומה שבמקום הבנוייה כנראה בחלקה על בית־הכנסת שקדם לה. זו כתובת הקדשה של רבי יורן בר [תנ]חום שתרם לבית־הכנסת.