תכנית הכנסייה בציפורי האות M מציינת את מקום מציאת פסיפס בית־הכנסת ובו כתובת ארמית,המזכירה את רבי יורן.