עמודי בית־כנסת ‭(?)‬ באדמות נבי רובין. העמוד הקדמי - בחתך לב. העמודים הועברו ב־1965 לשומרה צילום: יהודה אריאל