שבר משקוף ועליו מנורה בשימוש משני בקיר מבנה בכפר יאסיף.