כפר יאסיף ושרידים יהודיים בגליל המערבי

בכפר זה מצוי השריד היחידי בגליל המערבי , שאפשר ליחסו בוודאות לבית כנסת . בניגוד למרכז הגליל ומזרחו , כמעט שאין שרידים יהוד יים בגליל המערבי , אשר בתקופות הרומית והביזאנטית היה בעיקרו נוצרי . לאחר תאור השרידים בכפר יאסיף נפרט בקצרה את השרידים היהודיים במקומות אחרים בגליל המערבי . דוקא מיעוטם " ) המימצא השלילי" ביחס לבתי כנסת ) תורם לגיבוש הידע שלנו על תפרוסת הישוב היהודי הקדום בחלקי הגליל השונים , ולשוני הבולט בין הגליל המערבי לגליל המרכזי והמזרחי בנדון זה . בכפר יאסיף היתה משובצת בקיר בית אבן משקוף שעליה תבליט מנורת שבעת הקנים בתוך מעגל , לולב ושופר ( האבן שמורה כיום במוזיאון רוקפלר . ד"ר משה פראוסניץ מצא שמקור האבן הזו בטבריה . (! בזמנו נגלתה בכפר דלת של מערת קברים , שעליה תאור מנורה , שופר ולולב ( עתה במוזיאון לובר בפאריס . דלתות דומות נתגלו גם בתמרה ובעיבלין , בו גם נתגלתה כתובת בית כנסת . ( הכפר נזכר בתרגום השבעים בצורת יסיף ( תמורת חוסה , יהר יט , כ . ( מן החפירות המעטות שנעשו בכפר ( שרידי תעשיית זכוכית ב ; 1964 מערת קבורה ב , ( 1971 משברי החרס והמטבעות שנמצאו במקום עולה , שה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל