כפר כנה

כפר זה מצוי ליד הר תורען , סמוך לכביש נצרת - טבריה , כ 4 . 5 ק"מ מדרום מערב למסעף הכביש לכפר תורען . הוא מזוהה ברגיל עם קנה הגלילית , ישוב יהודי הידוע מהמקורות . לפי הברית החדשה חולל בה ישו את נס הפיכת המים ליין . יוסף בן מתתיהו ישב בו , ולאחר החורבן היה הכפר למקום מושב משמרת הכהנים אלישיב . יש לזהות את קנה זו עם ח' קנה , שמצפון לבקעת בית נטופה ( נ"צ . ( 178 / 247 בחורבה נמצא קמיע עברי ארמי . בסקר שערכנו בחי קנה לא נמצאו שרידים למבני עיבור . ידוע על ישוב יהודי בכפר כנה גם בימי הביניים המאוחרים . בכפר מצויות כנסיות אחדות המנציחות את '' נס היין . " ליד המזבח בכנסיה הפרנציסקנית מצוי קטע של רצפת פסיפס ועליו כתובת בארמית שזה תרגומה : 'יזכור לטוב יוסה בן תנחום בן בוטה שעשו את הלוח הזה . תהי להם הברכה אמן . " צמוד לה קטע כתובת נוספת מאותו נוסח . אלה הן כתובות הקדשה רגילות בבתי כנסת . יש בכך עדות שהכנסיה הוקמה על בית כנסת יהודי . בכפר נמצאו פריטים ארכיטקטוניים שונים שהשתייכו כנראה לבית כנסת זה . אב הכנסיה ב . בגאטי איתר בתחום  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל