סאסא

בראש גבעת האתר העתיק , מצפון למשק ( ליד האודיטוריום של פינת אנה פראנק , ( מצויים שרידי בית כנסת שגרן הבחין בהם , כנראה , וגם אנשי הסקר הבריטי ראו את פריטיו הארכיטקטו ניים . המקום נזכר רבות ב"ידווס אבות" וב"יחוס צדיקים" מן המאה ה , 16 ועל ידי משה ירושלמי בשנת . 1769 בנייתו יוחסה לרי שמעון בר יוחאי . הנוסעים באו להשתטח על קברו של לוי בן סיסי , שמקומו זוהה כאן בשל דמיון השמות בין השם הערבי סעסע והשם הקדום סיסיי , סאסאיי וכד . ' לאמיתו של דבר מצוי כפר זה בגליל התחתון , ליד אושא . בקיבוץ סאסא נתגלו פריטים של בית כנסת , כמו כותרת יונית , שבר כותרת קורינתית ואבן אפריז , הנמצאת עתה במוזיאון המקומי ועוד . הבניין נחשף בחלקו ב 196 8 בהדרכת ג . פרס טר , בעזרת נ . תפילנסקי וי . קאופמן , נאמן עתיקות בסאסא . קיר החזית המזרחי של בית הכנסת , שפנה בציר מערב למזרח , נחשף לגובה 2 . 5 . 'מ הפתח הראשי היה בקיר המזרחי ולידו הונחו אבני המזוזה . הקיר בנוי אבני גזית גדולות . בחפי רה נחשף סף הפתח , קטעי רצפת טיח של הבניין הערות . 1 את תשומת לבי לאבן היפנה מוטי אביעם . . 2 י . בן צבי , שאר ישוב , . 1968 עמי ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל