תבליטים על אבנים שנמצאו בפקיעין, ככל הנראה מבית־ הכנסת העתיק שם. מימין - מנורה בעלת שבעה קנים: משמאל - ארון קודש