ח' שורה

בעלי חיים , וזאת בניגוד לאתרים יהודיים אחרים שנחפרו בגליל . תיאורים אלה מנוגדים לצו המקראי שלא לעשות פסל ותמונה ( אף כי תיאורי אריות ובייחוד עיטים " ) נשרים ( " שכיחים מאד בבתי כנסת . ( מאידך גיסא , אנו עדים להשחתת הפנים , שנעשתה אולי בידי קנאים יהודים ( איקונוקלסטיקה ) בתקופה של מתח לאומי ודתי רב , אולי לאחר חידוש הבניין במאה השישית . אפשר שלפנינו השפעה של תנועת שוברי הצלמים הביזאנטיים ( בהשערה זו יש קושי , שכן השחתת תבליט הארון נעשתה לדעת החופר הרבה קודם לכן . ( מאיירס הסביר את ריבוי תיאורי בעלי החיים בכך , שלישוב כאן היה קשר לאמנות ולתרבות ההלניסטית רומית שבסוריה , שכן הוא נמצא על דרך שחיברה את סוריה והגולן עם נמלי החוף . בכך יש להסביר את מציאות המחסן הגדול ( ואולי לשער את קיומה של האכסניה או פונדק הדרכים . ( לדעתו , עבר הנתיב מגשר בנות יעקב דרךחצורלנבוריה . אפשרות נוספת למהלכה של דרך מגשר בנות יעקב אל הרי צפת מתועדת בצורה טובה יותר : זו דרך שירדה מהר ביריה , קבעא ( חי קובעת ) או פרעם , לגשר בנות יעקב , והיא מסומנת במפת ז'אקוטן מ 1799 ובמפות חדשות יותר . הנוסע בורקהרדט מזכיר ב 18...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל