שחזור של משקוף האריות בארון הקודש מבית־הכנסת בנבוריה