הקיר הדרומי בבית־כנסת בנבוריה (מבט מבפנים‭.(‬מימין משקוף ארון הקודש המעוטר באריות (בחלק העליון‭.(‬