טור העמודים המערבי בבית־הכנסת ביסוד המעלה - מבט לדרום