בסיס עמוד ובמרכזו שקע בו חרותה מטירת שבעה קנים או דגם קונכי מבית־הכנסת ביסוד המעלה