בית הכנסת בחי שמע - תוכניות סכמטיות (על־פי ‭.K‬ מאיירס‭.(‬מימין-שלב בי ומשמאל - שלב אי