ח' שמע

מעבר לחדר נספח , ששימש כנראה מחסן של בית הכנסת . המשקוף שמעל לפתח המרכזי סדזק . אמונה רווחת בין חסידי צפת שבנפול המשקוף יבוא המשיח ... לרגלי בית הכנסת ממזרח , נחשפו בתי מגורים נאים של הישוב הקדום . בית הכנסת חריג בכיוונו בין בתי הכנסת הקדומים בגליל . כיוונו מזרדדמערב , פתחו הראשי בצפון ופתח נוסף לו במערב . במשקוף הפתח הצפוני חקוקה מנורת שבעה קנים . לבניין שתי שורות עמודים בכיוון מזרח מערב ובדרום , לרגלי הקיר הפונה לירושלים , שרדה בימה נאה של ארון קודש . כן שרדו בו ספסלי המתפללים . מתחת למדרגות שדרכן יורדים מהפתח המערבי לתוך האולם , יש חלל מקומר , כנראה חדר גניזה לספרי תורה שנפסלו . בית הכנסת הנראה לעין , שנוסד בתחילת המאה הרביעית , היה מרוצף פסיפס . הוא חרב בשלהי המאה השישית . קדם לו באותו מקום ובתכנית כמעט זהה , בית כנסת מן המאה השלישית . ליד משטח מרוצף מצפון לבניין יש גרם מדרגות שממנו עלו כנראה ליציע . מדרום מזרח לבניין נתגלו שרידי מקווה טהרה . מצפון לבית הכנסת נחשף בניין , שלדעת החופר ( א . מאיירס , ( שימש כבית מדרש ואכסניה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל