מירון

מקום בית הכנסת מצפון לקבר רשב"י במירון . מסורת מימי הביניים מייחסת לרשב"י הקמת 24 בתי כנסת בגליל . הנוסעים שמעו כנראה מתוש בי הארץ היהודים מסורת זו אודות שרידי בתי הכנסת הקדומים שהיו בכפריהם . בית הכנסת במירון בנוי בראש גבעת הישוב ולצורך הבנייה נחצב גוש סלע גדול . זהו הארוך שבבתי הכנסת בגליל 14 x 27 ) ( 'מ ובכל אחד מהסטווים שלו היו 8 עמודים . בחלק הדרומי של הקיר המזרחי יש ראה על בית הכנסת הקטן בכפר ברעם בפרסום זה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל