כפר ברעם

בית הכנסת הגדול בבגנר ברעם המקום אינו נזכר בתלמוד ( כישובים יהודיים קדומים נוספים , ( אך מתואר בידי נוסעים יהודים מאז ימי הביניים , ובו שני בתי כנסת . בכניסה לחצרו של בית הכנסת הגדול נראים מבנים ששרדו מהכפר המארוני שהיה מיושב עד . 1948 בית הכנסת 20 x 15 . 20 ) , ( 'מ ששרד ברובו , מאופיין על ידי סטיו של עמודים ( פורטיקו ) בחזיתו ובו בור מים . בתחתית החלון המזרחי ( שמעל לפתח המזרחי ) יש כתובת "בנהו אלעזר בר יודך , כנראה לזכר בניית חלק מהבניין . על משקוף הפתח הראשי היה תאור של שתי אלות נצחון ( ויקטוריות , ניקות , ( שהושחתו . תאורן ידוע גם מאתרים יהודיים אחרים . מעל למשקוף שרדה בשלמות הקשת . חלקים ניכרים של מערכת הגמלון , שנשאה את הקומה השניה , מונחים מדרום מזרח לבניין . בבניין שרד אולם התווך , שתי סיטראות הצד ושלושה טורי עמודים , היוצרים צורת ח , בעלי עמודי פינה גדולים בחתך לב . לא שרדו ספסלים , וריצוף האבן שרד אך בחלקו . בניגוד לפאר החיצוני של האבנים המהוקצעות , בולטות האבנים בגסותן בתוך הבניין . הן היו מכוסות בטיח , שנעלם . ראוי להתבונן בריכוז האבנים שפונו מהבניין , מצפון לו . אפשר לצאת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל