משקוף האריות ומזוזת הפתח של מבנה הציבור הדרומי מדו־ עמודים