שחזור הפתח עם משקוף האריות מחי עמודים (לפי קוהל וואצינגר, ‭{1916‬