עיטור פרח על־גבי קטע של משקוף מהבניין הציבורי הדרומי בחי עמודים