תכנית בית־הכנסת בארבל (על־פי קוהל וואצינגר, ‭.(1916‬ התבנית חסרה את האפסיס שבקיר הדרומי.