עיטורי פירות ודגמים גיאומטריים על כרכוב בית־הכנסת בכפר נחום