אבן ועליה גילוף של קונביה ומנורת חמישה קנים מבית־ הכנסת בכפר נחום