חלק ממשקוף ועליו תיאור מנורה ופריטים נוספים. מידותיו ‭55x42‬ ס"מ. הוצע למכירה בניו־יורק כקטע מאפריז של בית־כנסת בחורן ממאות ‭ג-'ב‬‭.'‬ אפשר שמקורו למעשה בגולן.