אבן משקוף בגודל ‭80x30‬ ס"מ. במרכזו זר עשוי דגם צמחי. מתוך הקשר התחתון של הזר יוצאת גפן שמשריגיה יוצאים אשכולות ענבלם.משני צידי הזר שני נשרים המתוארים בצורה פרימיטיבית.משמאל ציפור בעלת מקור ארוך ומתעגל (אולי חיויאי המחזיק במקורו נחש‭.(?‬ בתוך הזר יש כתובת האומרת "שיצליח אולפיוס‭."‬ראוי לציין כי תיאור נשרים ועוטים משני צידי זר נפוץ על משקופים ובמיוחד מבתי־כנסת כשבמרכז הזר שם התורם.ציפור הקשורה לתיאור גפן מופיעה גם בכותרת מבתרא (רי להלן‭.(‬ המשקוף נמצא בחצר ביתו של מאיר הר־ציון בכוכב הירדן‭.(‬