נדבכים תחתונים במבנה ציבורי גדול ביהודיה (בית־ כנסת‭(?‬