קיר דרומי של מבנה ביהודיה (אפשר שביסודו היה קיר של בית־כנסת)