ח' קצביה

חורבה זו נמצאת מצפון לכביש יהודיה חושניה ( נ"צ . ( 2172 / 2644 במקום נמצאו שלושה תבליטי נשרים ( עתה במוזיאון בקצרין . ( על שבר גדול של משקוף , שחלקו העליון מעוגל , יש נשר פרוש כנפיים . ראשו , גופו ורגליו שבורים ( מידות האבן 83 x 68 ס"מ . המידות המקוריות של הנשר היו 50 x 50 ס"מ . ( נראה שבעצם מתואר כאן חיויאי , כי בין הגוף והכנף הימנית של הנשר יש תיאור חלקי של נחש , שבודאי היה אחוז במקור העוף , שהושחת יחד עם ראשו . על אבן אחרת מתואר נשר בתבליט גבוה 1 ) ו ס"מ . רוחב האבן 46 ס"מ , גובהה 17 ס"מ ורוחב מוטת הכנפיים 35 ס"מ . ( אף ראשו של נשר זה נמצא שבור . הערות . 14 ראה העתקת ציורי האבנים ( שהופיעו במקור בדוח באנגלית של א . ל . סוקניק על חפירתו בבית הכנסת בחמת גדר ) אצל ז . וילנאי , גול ן וחרמון , 1970 , עמי . 67 אצל סוקניק מופיע גם ציור אבן , שהוא הגדירה כאפריז , ומסוגה נמצאו גם בחרי רווחה ( לעיל . ( תבליט הנשר השלישי נמצא בידינו רק לאחרונה , זו יצירת אמנות נדירה ביותר , למעשה יחידאית בגולן ובארץ ' על שבר עמוד עגול נמצא תבליט של נשר שראשו שבור . אורך הנשר , בלי הראש , 12 ס"מ . הוא ניצב על ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל