תבליט של עמודונים מחלון בא־דכה, תבליטים רומים לו קיימים גם בבתי־כנסת אחרים (התבליט כיום בעיךגב)