ח' רפיד

כפר עתיק הבנוי סמוך לקצה המצוק המתנשא ממזרח לירדן ( נ"צ . ( 2093 / 2624 בבתי הכפר המאוחר שנבנה במקום היו שלובים פריטים ארכיטקטוניים רבים . המקום נסקר במאה הקו דמת בידי שומכר , ב 1933 בידי סוקניק , ובעקבות סקר הרורום ב , 1968 סקרו וסיירו באתר סוקרים אחדים , ובכללם צ . מעוז . בין הפריטים החשובים - נציין אבן בעלת מסגרות על הממד הצר שלה . באחת היה תבליט של זוג דגים ובשניה דגם צמחי . סוקניק סבר בדין שזהו חלק מאפריז שנושאו מזלות החודשים , שכן בנוסף למזלות שתוארו ברצפות הפסיפס , הם תוארו גם באבן : במרות נמצאו אבני קשת שכללו תיאורי מזלות . נראה שגם תבליטי דג ( בלבד ) ודג ליד חיויאי בדבורה שבגולן עשויים להשתייך למערכת הערות . 13 צ . אילן , מנורות יהודיות מן הגולן , קדמוניות יג , 1980 , עמ' 119-117 תיאורי מזלות החודשים . במקום נמצאו משקופים עם גמלון ומשני עבריו בעלי חיים , ככל הנראה אריות , וקונכי במרכז , שאולי השתייכו לארון קודש ( ר' דיון קצר על כךבקטע על ח' דכה , שגם בו נמצא אותו סוג של פריטים '" . ( ב 968 ו נמצא ריכוז עמודים במבנה מאוחר במרכז האתר , שהיה מקום בית הכנסת לפי השערתנו . נמצאה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל