כותרת ועליה תבליט של מיאנדרים מא־דבה (כיום בעין־ גב)