תבליט של מיאנדרים (בדגם צלבי קרס) על ארן של בית־ כנסת, ככל הנראה מעין נשוט שבגולן (הפריט נמצא בפחורה‭.(‬ הפריט היה ברשותו של משה דיין שניאות לבקשת המחבר והחזירו למוזיאון קצרין שבגולן.