בית צידה

חי . עו , 'ג שלידה הוקם "בית הבק , " על חוף הכנרת בשולי בקעת בית צידה , מזוהה עם מקום כפו . ; תיק זה . יוסף בן מתתיהו אומר שפיליפוס העניק לכפר מעמד של עיר וקראה יוליאס ( קדמ' יח , . ( 28 נראה שעיר זו הוקמה בא תל , 3 ק"מ מאל ערג ( להלן ° . ( י דה האז מסר כי ראה במקום "רצפת פסיפס רומית בעומק 2 מ' לגרם המדרגות העולות לבניין הבק . הוא סיפר כי הרצפה נתגלתה במקום במקרה אך היות שנמשכה מתחת לבניין נאלצו אנשי הבק לכסותה . בסמוך לבניין נראה סרקופג . ואלה דברי דה האז : "שברי עמודים מסוגים שונים וכמות אבני בניה מעידים על העושר הקבור עדיין מתחת לפני השטח ... זהו בלי ספק מקום בית צידה " . " יהודים שביקרו במקום ב 1933 דיברו בפירוש על שרידי בית כנסת בישוב הערות . 10 מ . נון , דכנרת , עמ ; 22-19 צ . אילן , חידושי בית ציידה , ארץ הגולן ( בטאון ישובי הגולן , 19 . 8 . 82 , 86 , ( עמי ; 15-12 R . De Haas . Galilee . 1933 . . 11  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל