שבר משקוף ועליו שרידים של תיאור אריות משני צידי כד (אמפורה) מסקופיה