שבר של פסל אריה מחסיניה (הסמוכה לכינרת) (לפי אוליפנט, משלחת הסקר הבריטי‭(1886,‬