כותרת גפן מבתרה.כדאי לשים לב לציפור,לאשכול,לשריג ולעלה