שבר אבן (פדסטאל) מכפר חרוב, האופייני לאדני בתי־ הכנסת הקדומים. השבר יחד עם פריטים נוספים מבית־ הכנסת מצוי כיום בחצר הקיבוץ כפר חרוב.