כתובת עברית על־גבי משקוף־אבן מבזלת "זה בית מדרשו של רבי אליעזר הקפר" מדבורה שבגולן הציור לפי נוה,על פסיפס ואבן,עמ' 25