כותרת יונית מבזלת האופיינית לבתי־כנסת (עתה בבני יהודה)