בתי־כנסת בגולן

בשנים האחרונות סקרנו מספר בתי כנסת קדו מים במורדות המערביים של הגולן ובבקעת בית ציידה ( בטיחה , ( מהם באלה שביקרנו בהם לראשונה בשנות השישים והשבעים . הסקר המחודש בא בעקבות הסקר בבתי הכנסת בגליל , וכדי לתהות על השוני והדמיון שבין בתי הכנסת בשני האזורים . עיינו מחדש בתוצאות הסקרים שערכנו בעבר , כדי להשלים את המידע על אותם אתרים שטרם זכו לפרסום הולם . אחדים מבתי הכנסת זכו להתייחסות כבר במאה הקודמת בכתביהם של ל . אוליפנט וג . שומכר . בשנות ה 30 הם נסקרו בידי א . ל . סוקניק ומ 1968 בידי חוליית סקר ישראל בראשות ק . אפשטיין , ומאוחר יותר , בצורה מקיפה ויסודית , בידי קמ"ט ארכיאולוגיה בגולן ד . אורמן , ואחר כך בידי צ . מעוז . בתי הכנסת מצויים באזור שהיו בו ישובים יהודיים בלבד . רובם נמצאים במרכז הגולן ובמערבו , ובכלל זה בחוף המזרחי של הכנרת ובבקעת בית ציידה . הישובים הקיצוניים שבהם מצויים בתי כנסת הם ( מדרום לצפון ) אום אל קנאטיר , גמלא , טייבה , קצביה ודביה . באתרים הקיצוניים בדרום מצויים בתי כנסת בסקופיה ובפיק , ובצפון - בדבורה . באלה האחרונים נמצאו בינתיים רק שרידים ארכיטקטוניים , ללא בת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל