אבנים עם סיתות־שוליים בשימוש משני בקיר ליד דרך בחי פקועית